NU ÄR ANMÄLAN TILL VT22 ÖPPEN
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Empowering young people

Ordningsregler och riktlinjer Sporthallen

 • Lokaler och ytor som omfattas är: Sporthall samt alla tillhörande ytor såsom trapphus, omklädningsrum och förråd. 

 • Läktaren får inte nyttjas eller beträdas. 

 • Kund/medlemsgrupp skall utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då ledaren är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten och att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs. Ledaren ansvarar för att kontrollera lokal och utrustning före lokalens användning och att material, redskap och dylikt återställas till anvisad plats samt att obehöriga ej är i lokalen när de lämnar. Sker ingen återställning har Bromma KFUM rätt att debitera kund/medlemsförening med 500: - per tillfälle. Felanmälan görs på Bromma KFUMs hemsida www.bromma.kfum.se  

 • Ansvarig för sista gruppen för dagen som är i sporthallen måste säkerställa att hela lokalen är tom på människor innan hen lämnar. Om obehöriga befinner sig i lokalen ska polis kontaktas för hjälp att avlägsna dom samt personal på Bromma KFUM meddelas omedelbart.

 • Lokalerna är endast disponibla under bokad tid och endast för avsett ändamål.  

 • Kund/medlemsförening skyldighet är att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de redskap, bänkar mm som använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Efter avslutad verksamhet skall kund/medlemsförening om nödvändigt tillse att lokal och angränsande lokaler grovstädas. Det innebär: – Papper, flaskor etc. plockas upp, eventuellt använt material återställs på sin plats. – Om det är nödvändigt, golvet sopas eller våttorkas (t ex om man dragit in mycket grus). Om lokalerna lämnas i sådant skick att kompletterande städning fordras debiteras ansvarig kund/medlemsgrupp denna kostnad.   

 • Förälder eller annan medföljare till barn/ungdom bör ej vistas i aktuell lokal i samband med barn och ungdomsaktivitet. Av brand och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att uppehålla sig i trapphus, korridorer och läktare. Förälder eller annan medföljare hänvisas till att vänta någon annanstans. 

 • Kund/medlemsgrupp har skyldighet och ansvar att följa brandskyddsregler

 • Kunden/medlemsgrupp ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och använder i verksamheten.  

 • Vid eventuella skador skall detta omedelbart meddelas till Bromma KFUMs personal samt lämna incidentanmälan på www.bromma.kfum.se snarast. Om skadegörelse sker kan kund/medlemsförening bli skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Detsamma gäller för falsklarm till Räddningstjänsten eller liknande. 

 • Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen.  

 • I lokalerna är det inte tillåtet att använda material som ej är anpassade för inomhussalar. Det är inte heller tillåtet att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet.  

 • Djur får inte vistas i träningscentrets lokaler.  

 • Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck (undantaget vatten) på träningsytor eller i omklädningsrum.  

 • Alkoholförtäring är förbjuden och alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på Riksidrottsförbundets dopningslista.  

 • Bromma KFUM ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.  

 • Om kunden/medlemsgruppen och eller den enskilda individen inte följer gällande ordningsregler kan den bli avstängd från lokalen.